Ved at benytte denne side er jeg indforstået med brugen af cookies.
Du kan læse mere om vores persondatapolitik (GDPR) på denne side
Accepter

RAP OG BEATPOESI - Generelle overvejelser

Materialet kan anvendes både i fagfaglig og tværfaglig sammenhæng, hvad enten det er på klasseplan, i grupper eller individuelt, fx i forbindelse med projektopgaver eller andre individuelle opgaver.

Det kan bruges som inspiration og igangsætter, men også som konkret kilde og tekstunderlag i forbindelse med forskellige temaer. Det mest nærliggende er et forløb om "Ung i Danmark, EU og en globaliseret verden", hvad enten der arbejdes på klasseplan, i grupper eller individuelt. Men der er også mulighed for at inddrage materialet i mange andre temaer.

Den grundliggende tanke bag arbejdet med video og tekster er, at der arbejdes med faserne:

·  Før kigning/lytning

·  Under kigning/lytning

·  Efter kigning/lytning

Før-kignings-fasen inspirerer eleverne, sporer deres tanker ind på emnet og afdækker eventuel forhåndsviden og opbygger ikke mindst en kigge-lytteforventning og skærper opmærksomheden.

Denne fase er forholdsvis kort, men afgørende er at resultatet af fasen bliver tilgængeligt og deles af alle elever, så det udgør elevernes fælles grundlag for det videre arbejde.

I Under-kignings-fasen foregår det konkrete arbejde med videoer, lydfiler og tekster med udgangspunkt i materialets opgaver, eventuelt suppleret med lærerens egne opgaver. Idenne fase gå eleverne i dybden med tekster, videoer og evt. lydfiler.

Opgaverne viser eleverne vejen gennem arbejdet med materialet og skal være udformet således, at der er opgaver udfordrer og er afpasset den enkelte elev. Læreren må derfor også ved dette materiale være indstillet på at supplere med egne opgaver, hvis dette vurderes som værende nødvendigt i forhold til den konkrete elevgruppe.

I Efter-kignings-fasen arbejdes der videre og dybere med udvalgte områder af resultatet af under-kignings-aktiviteterne. Der perspektiveres, suppleres med nye tekster, og det er her, der afslutningsvist åbnes op for produktion af elevernes egne kreative arbejder, hvad enten det er i form af digte, sangtekster, rap, beatpoesi, videoer, dramatiseringer, præsentationer af anden slags eller helt andre teksttyper.

Fasen afsluttes med fremlæggelse i grupper eller for hele klassen. Alle producerede svar, tekster og materialer bevares.

Efter-kigningsfasen munder ud i en afslutningsfase, der består af evaluering og test især i forhold til ord og vendinger, men eventuelt også vedrørende fakta-indhold.

Som i mange andre undervisningssammenhænge kan arbejdet med fordel begynde med en associeringsfase, hvori eleverne på klasseplan, i grupper eller individuelt associerer og noterer.


-- Tilbage til forside --
   

Arrangementer og Sociale medier

 
 
dk4 | Titangade 15 | 2200 København N. | Tlf. 7025 3535
© Copyright dk4. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.