Ved at benytte denne side er jeg indforstået med brugen af cookies.
Du kan læse mere om vores persondatapolitik (GDPR) på denne side
Accepter

Lyngby Kirke mellem kulturarv og fornyelse

Altertavle fra slutningen af 1500-årene er fjernet og erstattet af alterbord og krucifiks skabt af billedhuggeren Christian Lemmerz. Det har skabt debat. dk4 fortæller historien.

Hele fem gange forsøgte Helsingør Stift - sammen med menighedsrådet i Lyngby Kirke - at lægge pres på Nationalmuseets Kirkeudvalg, men forgæves. Nationalmuseet har aldrig accepteret, at en altertavle foræret til kirken af Christian d. 4. nu er fjernet for at give plads for et nyt og mere tidssvarende udtryk. Når det alligevel er sket, er det fordi de danske kirker ikke er beskyttet af fredningsbestemmelserne. De er levende huse og ikke museale rum. Derfor skal Nationalmuseet kun tages med på råd, når de gamle kirker skal gennemgå en forandring. Det endelige ansvar ligger hos stiftet – i dette tilfælde biskop ved Helsingør Stift, Lise Lotte Rebel - og her var svaret ”ja”.

Den gamle altertavle bærer ellers på historien om, hvordan en lille landsby på vejen fra København til Frederiksborg - og Kronborg Slot, har udviklet sig til at blive Kongens Lyngby. Her standsede kongerne op på deres vej nordpå bl.a. for at gå i kirke. Under Frederik d. 2. (der opførte Frederiksborg Slot) har Lyngby Kirke fremstået som en enkel middelalderkirke – dog med smukke kalkmalerier udført af folk fra den såkaldte ”Elmelundemesters” værksted. Det rettede Christian d. 4. op på ved at forære kirken en ”Katekismus altertavle” i senrenæssancestil. Altertavlen dækkede for et østvindue, der i den forbindelse blev muret til, og det må være ved den lejlighed, de meget katolske kalkmalerier er blevet kalket over for først at blive afdækket igen i 1876.

foto 026 JJI 1829 kom endnu en kongelig gave til kirken. Prins Christian Frederik (senere Christian d. 8.) lod C. W. Eckersberg udføre et maleri af ”Den sidste nadver”, der blev sat ind i det gamle alter, og under Christian d. 10 og Dronning Alexandrine, der ofte opholdt sig på det nærliggende Sorgenfri Slot, blev der opført en monumental kongestol. Kongehuset har med andre ord sat deres præg på Lyngby Kirke, men i dag er både altertavle, kongestol, gamle malerier og flere andre ting fjernet. Christian Lemmerz har skabt noget helt nyt, det tilmurede østvindue er åbnet op, og lyset falder nu ind på de gamle kalkmalerier, så de i dag fremstår langt mere centralt end førhen.

At nå til kirkens nuværende fremtoning har været en lang proces. Der har været afstemning i menighedsrådet, hvor kun tre var imod ændringerne. I forbindelse med et nyt alterbord og krucifiks har konsulenten, kunsthistorikeren Mikael Wivel, peget på tre billedhuggere som mulige emner, hvor Christian Lemmerz blev valgt på grundlag af en række løse skitser. Han kom med andre ord med et ”åbent forslag”, der er blevet korrigeret undervejs. Dertil kommer alle kampene med Nationalmuseets Kirkeudvalg, der er i sagens natur stadig er imod fjernelsen af kulturarven.

Christian Lemmerz_lilledk4´s Frantz Howitz har talt med sagens parter, og Christian Lemmerz fortæller medrivende om hele sin idé med alterbordet. ”Hvad er et alter?”, har han spurgt sig selv. Nogle af han stikord til en forklaring er: ”Et offerbord. Et nadverbord. Jesus ligklæde. Veronikas svededug. Et klæde, man kan rive bort for at afsløre, at der ikke er noget nedenunder. Troen og tvivlen”. Det vigtigste for Lemmerz har dog været at skabe et bord, der fører kirken tilbage til sit oprindelige middelalderudtryk med kalkmalerierne som det centrale.

Sognepræst Jørgen Demant har været primus motor for fornyelsen af Lyngby Kirke, og han stråler i dag af glæde over resultatet. ”Vi har fået i både pose og sæk”, udtaler han til Frantz Howitz. ”Der er skabt et mere helligt rum og noget nyt, der viser det 21. århundrede, men med veneration for det oprindelige. ”

Jorgen Demant_lilleBåde tilhængere og modstandere er enige med Jørgen Demant i, at Christian Lemmert har skabt et alterbord og krucifiks af stor skønhed, men ”Jeg ville bare ønske, det havde stået et andet sted”, udtaler Henriette Rensbro fra Nationalmuseets Kirkeudvalg.

I dag er det gamle alter skilt ad og forsvarligt opmagasineret på kirkens område, hvorfra det ikke må fjernes. Så kan kommende generationer stille det op igen, hvis man på et tidspunkt vil tilbage til det gamle. C.W. Eckersbergs maleri kan lånes ud til fx Statens Museum f. Kunst, hvor det formodentlig skal indgå i en stor Eckersberg-udstilling.

”Lyngby Kirke mellem kulturarv og fornyelse” vises på dk4 onsdag den 20. februar og søndag den 24. februar begge dage kl. 22.00. Herefter vises udsendelsen et antal gange på forskellige tidspunkter af døgnet bl.a. tirsdag d. 5. marts kl. 22.00 og onsdag d. 6. marts kl. 15.30.

   

Arrangementer og Sociale medier

 
 
dk4 | Titangade 15 | 2200 København N. | Tlf. 7025 3535
© Copyright dk4. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.