Ved at benytte denne side er jeg indforstået med brugen af cookies.
Du kan læse mere om vores persondatapolitik (GDPR) på denne side
Accepter

Opgaver og aktivitetsforslag til "Bøgerne i bøgeskoven",


Introduktion
Materialet "Bøgerne i bøgeskoven" findes i en samlet version og i en opdelt version med to dele, men også i en yderligere opdelt version, der indeholder skuespillerens fremførelse af hver enkelt tekst.

Samtlige tekster bindes sammen og præsenteres gennem de såkaldte mellemlæg, der i flere tilfælde også introducerer den pågældende forfatter.

Materialet kan anvendes som et inspirations- og oplevelsesmateriale, idet der udelukkende kigges og lyttes til skuespillerens fremførelse af de forskellige tekster. Men materialet kan også benyttes som introduktion til de deltagende forfattere og deres forfatterskaber, herunder som indledning til et mere grundigt arbejde med de af teksterne, der måtte indgå i danskundervisningen i øvrigt.

Arbejdsspørgsmål
Men der er også anført arbejdsspørgsmål til hver eneste tekst og mellemlæg med henblik på, at eleverne kan arbejde med materialet på egen hånd for at få kendskab til nogle af dansk litteraturs bedste digtere, forfattere og tekster.

Sidste videoklip indeholder kildehenvisninger, således at alle anvendte tekster kan findes på nettet eller på biblioteket.

Arbejdsspørgsmålene er udarbejdet med udgangspunkt i en metodik, der struktureres gennem faserne: Før kigning/lytning, under kigning/lytning og efter kigning/lyrning.


Før kigning af hele materialet

1.
Tegn et bøgetræ. Skriv ud for grenene alle de ting, du kommer til at tænke på i forbindelse med en bøgeskov.

2.
Diskuter sammen med en kammerat, hvad meningen kan være med titlen "Bøgerne i bøgeskoven". Hvilke bøger og hvilke forfattere kan der være tale om?01.Indledning – God dag

Under kigning

1.
Se klippet en eller flere gange, og find svarene på spørgsmålene.
a. Hvem er fortælleren?
b. Hvem mødte han i bøgeskoven?
c. Hvad gav de ham og hvorfor?
02."Jorden drejer"


Under kigning

1.
Hvad sker der, når jorden drejer?
Noter, hvad du ellers lægger mærke til, og hvad du evt. undrer dig over.

2.
Hvem har skrevet digtet?
Tal med en kammerat om, hvad meningen med digtet kan være? På hvilken måde siger digtet noget om nutiden?

Efter kigning

1.
Arbejd parvis sammen. Skriv jeres egen udgave af digtet "Jorden drejer". Kald det fx "Når jorden drejer". Begynd, fx således: Når jorden drejer, så ... .
Læs jeres digt højt for andre.
03.Mellemlæg med oplæg til "Jammersminde"

Under kigning

1.
Hvem præsenterer fortælleren? Hvad fortæller han om personen?

2.
Hvad hedder den dagbog, personen skrev?
04."Jammersminde"


Under kigning

1.
Hvem er personerne?
Hvilken situation skildres?

2.
Se klippet igen, og noter gammeldags ord, fx forvarede og særk. Find ud af, hvad de betyder.

3.
Referer digtet med dine egne ord for en kammerat.

Efter kigning

1.
Illustrer digtet med en tegning. Skriv en billedtekst til.

2.
Find flere oplysninger om "Jammersminde"
05.Mellemlæg – Om Leonora samt oplæg til Holberg


Under kigning

1.
Hvilken kvinde præsenterer skuespilleren? Hvad var det særlige ved hende?

2.
Hvilken mand præsenterer skuespilleren, og hvad var det særlige ved ham?
06.Du spørger mig kære ven


Under kigning

1.
Hvilke krav eller ønsker har digteren til den kvinde, han evt. ville gifte sig med?

2.
Hvad er pointen? Hvorfor konkluderer digteren, at han ikke vil gifte sig?

3.
Se klippet igen, og noter ord, du ikke kender. Overvej ud fra sammenhængen, hvad ordene kan betyde. Arbejd sammen med en kammerat, og sammenlign jeres ord. Slå dem op, hvis det er nødvendigt.

Efter kigning

1.
Arbejd parvis sammen. Diskuter, om I vil giftes eller ej. Hvad taler for? Hvad taler imod?

Sammensæt en liste over de egenskaber, jeres mand eller kone meget gerne skulle have. Skriv også en liste over egenskaber, som han eller hun ikke skal have. Overskriften kan være: Min mand eller min kone.
Sammenlign jeres lister.
07.Der er fugle. Mellemlæg om Solsorten, Blicher


Under kigning

1.
Hvilken fugl nævner skuespilleren? Hvilken digter nævnes?

2.
Hvad hedder det digt, digteren skrev om fuglen?
08.Trækfuglene


Under kigning

1.
Hvad siges der om lænken? Hvad betyder det? Hvad er det, der har en lænke?

Efter kigning

1.
Find hele digtet "Trækfuglene", fx på nettet. Arbejd sammen med en kammerat, og læs en linje højt på skift.
09.Johannes V. Jensen - myte


Under kigning

1.
Hvad skriver Johannes V. Jensen om solsorten? Noter stikord, fx Solsorten tier ...

2.
Hvilken årstid er der tale om? Hvordan beskrives naturen? Hvordan opfører solsorten sig på de forskellige årstider?

Efter kigning

1.
Find ud af, hvem Johannes V. Jensen var, og hvad hans mest berømte roman hedder.

2.
Find ud af, hvad en myte er.
10.Mellemlæg, Blicher om Trækfuglene, oplæg til "Brudstykker af en landsbydegns dagbog


Under kigning

1.
Hvilken slags mennesker skrev Blicher om? Hvad karakteriserede dem? Noter stikord.
11.Brudstykker af en landsbydegns dagbog


Under kigning

1.
Hvilken type tekst er der tale om?

2.
Noter stikord til følgende overskrifter: Hvor, hvem, hvad, hvornår?

3.
Skriv 10 spørgsmål til oplæsningen. Stil dem til en kammerat.

4.
Brug dine noter til et referat af teksten.

Efter kigning

1.
Skriv fem spørgsmål, som du kunne tænke dig at stille til Morten. Lad en kammerat være Morten, og stil ham spørgsmålene.

2.
Skriv en kort artikel om "Brudstykker af en landsbydegns dagbog". Vis den til en kammerat.
12.Mellemlæg om Aakjær


Under kigning

1.
Hvilken forfatter nævnes? Hvordan så han heden?
13.Rugens sange


Under kigning

1.
Hvordan beskrives rugen?

Efter kigning

1.
Find teksten på nettet. Arbejd sammen med en kammerat, og øv jer i at læse digtet højt.

2.
Find oplysninger om Jeppe Aakjær, og skriv et signalement af ham.
14.Mellemlæg om Wessel (1)


Under kigning

1.
Hvorfor kaldes Wessel indvandrer? Hvor kom han fra?

2.
Hvilken situation skildres? Hvad hedder hovedpersonen?

3.
Hvilket ord bruges for dumheder?
15.Wessel - Gravskrift


Under kigning

1.
Hvor mange dumheder har personen begået? Hvad var den værste? Hvor sidder han nu?

Efter kigning

1.
Find teksten, fx på nettet. Arbejd parvis sammen, og øv jer i at fremføre teksten. Lær den eventuelt udenad.

2.
Find flere oplysninger om Johan Herman Wessel. Brug dem til en kort leksikonlignende artikel om digteren.
16.Mellemlæg om Wessel (2)


Under kigning

1.
Hvad var Wessel god til? Hvad var han dårlig til?
17.Vers af Wessel, "Du lille vakre"


Under kigning

1.
Hvilke personer nævnes?

2.
Hvilken slags skrift nævnes til sidst? Lær det sidste vers udenad, og fremlæg det for en kammerat.

Efter kigning

1.
Hvad synes du om Wessels rim? Begrund din mening.
18.Mellemlæg om Ewald, Solen


Under kigning

1.
Hvad er der i bøgerne fra Oplysningstiden?

2.
Hvad skrev Wessel om, og hvad skrev Ewald om?
19.Skjul din stråle


Under kigning

1.
Se klippet, og lyt til oplæsningen flere gange. Tal med en kammerat om, hvem eller hvad, der er tale om.

2.
Hvilken stemning formidles?

Efter kigning

1.
Find digtet, fx på nettet. Øv jer i at fremføre det. Hvad synes I om ordene?

2.
Find flere oplysninger om Johannes Ewald.
20.Mellemlæg om H. C. Andersen


Under kigning

1.
Hvad fortæller skuespilleren om H. C. Andersen? Hvad var det, han kunne?

2.
Hvilket årstal er der tale om, og hvad er titlen på det stykke, der følger?
21.H. C. Andersen - To jomfruer


Før kigning

1.
Hvad kommer du til at tænke på, når du hører navnet H. C. Andersen? Skriv, hvad der umiddelbart falder dig ind.

2.
Hvad forventer du, at skulle se og høre om?

Under kigning

1.
Hvilke redskaber får liv og taler?

2.
Hvad er problemet? Hvad bliver diskuteret?

3.
Noter nogle af de centrale replikker.

4.
Hvad vil det sige at være "emanciperet"?

5.
Hvordan slutter fortællingen?

Efter kigning

1.
Tegn nogle af de redskaber, der beskrives.

2.
Arbejd parvis sammen. Hvordan kan fortællingen, efter jeres mening, overføres til andre forhold i livet? Kan I finde eksempler?

3.
Vælg nogle andre redskaber eller ting, og giv dem liv ved at lade dem tale sammen. Find ud af, hvad temaet skal være, og skriv en samtale mellem dem, gerne med en pointe til sidst.
Læs samtalen for andre i klassen.
22.Mellemlæg - Om Ægteskaber


Under kigning

1.
Hvilke digtere og forfatteres beskrivelse af ægteskaber nævnes? Hvilken forfatters beskrivelse af samlivet mellem mænd og kvinder lægges der op til?
23.Katrine Marie Guldager, Alle dør


Før kigning

1.
Hvad forestiller du dig, du skal høre om, når overskriften er "Alle dør jo en gang"?

2.
Hvilke associationer får du, når du hører ordene ægteskab og samliv?

Under kigning

1.
Se, og lyt først til skuespillerens oplæsning af teksten i sin helhed.

2.
Kig igen, og noter imens stikord til overskrifterne: Hvem, hvad, hvor?

3.
Hvilke former for samliv bliver beskrevet? Hvordan de udvikler de sig?

Efter kigning

1.
Skriv 10 spørgsmål til teksten, fx "Hvor foregår fortællingen?". Stil dem til en kammerat.

2.
Skriv et referat af fortællingen.

3.
Arbejd parvis sammen. Find ud af, hvad I kunne tænke jer at spørge lægen og pigen om. Brug spørgsmål og svar til en samtale mellem de to.
Vis stykket for andre fra klassen.
24.Mellemlæg om jagten på den danske sjæl. Oplæg til Rifbjerg


Under kigning

1.
Hvad siges der om den danske sjæl? Hvilken digter præsenteres?
25.Rifbjerg, Hvad er sjælen?


Under kigning

1.
Hvilke spørgsmål stilles om sjælen? Hvem er personerne?

2.
Hvordan slutter teksten?

Efter kigning

1.
Diskuter med en kammerat, hvad I forbinder med sjælen eller, hvad I tænker på, når I hører ordet. Findes der en særlig dansk sjæl?
26.Mellemlæg - Om Bornholm og Herman Bang


Under kigning

1.
Hvilken forfatter, og hvilken fortælling præsenteres? Hvor vil den foregå? Hvem har forfatteren lært en del af?27.Kunstrejse til Bornholm


Under kigning

1.
Skyg truppen på hele kunstrejsen, og noter oplysninger til overskrifterne: Hvem, hvor, hvad?

Efter kigning

1.
Skriv et referat af teksten. Læs det for en kammerat.

2.
Hvad betyder "underfundig"? Tal med en kammerat om, hvad der kan være underfundigt i fortællingen.

3.
Tegn hele selskabet eller nogle få af dem.

4.
Find flere oplysninger om Herman Bang. Skriv et signalement af ham og hans værk.
28.Mellemlæg om Benny Andersen, oplæg til monolog


Under kigning

1.
Hvilken digter, og hvilken monolog præsenteres?
29. Benny Andersen, Humpfrey


Under kigning

1.
Hvilke to navne præsenteres?

2.
Lyt efter forskellen på de to personers liv. Skriv notater under navnene, så forskellene bliver tydelige.

3.
Hvilken stemning formidler fortællingen?

Efter kigning

1.
Kan du forstå hovedpersonen? Synes du, at nogle navne klinger bedre end andre?

2.
Skriv tre navne, der efter din mening har en henholdsvis god og en dårlig klang. Skriv ud for dem, hvad du forbinder med dem.
30.Mellemlæg – om Peter A. G.


Under kigning

1.
Hvem er Peter A. G.? Hvor kendes han fra? Hvilken tekst præsenteres?
31.Under bøgen


Under kigning

1.
Hvilke personer præsenteres? Hvor befinder de sig? Hvad siges der?

2.
Hvilken stemning formidles?

Efter kigning

1.
Arbejd parvis sammen. Skriv en samtale mellem personerne. Læs den for andre fra klassen.

2.
Find ud af, hvem Peter A. G. er, hvis du ikke kender ham. Lyt evt. til "Under bøgen" på Youtube.
32.Mellemlæg - om digterne


Under kigning

1.
Hvordan er digterne? Hvad skriver de om? Hvad har de til fælles? Hvem præsenteres til sidst?
33.Kierkegaard – Modersmålet


Før kigning

1.
Hvad betyder modersmål? Skriv, hvad du forbinder med det danske sprog.

Under kigning

Lyt efter, hvad der siges om modersmålet. Tag notater. Hvordan kan det karakteriseres?

Efter kigning

1.
Diskuter med en kammerat, hvor vigtigt, I synes, et modersmål er.

2.
Find flere oplysninger om Søren Kierkegaard. Skriv et signalement af ham.
   

Arrangementer og Sociale medier

 
 
dk4 | Titangade 15 | 2200 København N. | Tlf. 7025 3535
© Copyright dk4. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.