Ved at benytte denne side er jeg indforstået med brugen af cookies.
Du kan læse mere om vores persondatapolitik (GDPR) på denne side
Accepter

RAP OG BEATPOESI - Det konkrete arbejde – opgaver og aktiviteterFør visning af første video – Danmark og verden


Den første aktivitet gennemføres som en fælles introduktion til arbejdet med emnet ved, at den samlede klasse får opgaven:

·  Skriv, hvad der umiddelbart falder dig ind, hvad du kommer til at tænke på, når du hører ordene: Danmark og verden. Skriv enkelt-ord, sætninger eller kortere tekster – lige hvad, der falder dig ind.


Besvar herefter følgende spørgsmål med en eller flere hele sætninger:

·  Hvad tror du en video med titlen "Danmark og verden" handler om?


Før visning af anden video – sammenhold

Der fortsættes på samme måde som ved første video.

·  Skriv, hvad der umiddelbart falder dig ind, hvad du kommer til at tænke på, når du hører ordet: Sammenhold. Skriv enkelt-ord, sætninger eller kortere tekster – lige hvad, der falder dig ind.


Besvar herefter følgende spørgsmål med en eller flere hele sætninger:

·  Hvad tror du en video med titlen "Sammenhold" handler om?


Før visning af tredje video – det perfekte samfund

Der fortsættes på samme måde som ved de første videoer.

·  Skriv, hvad der umiddelbart falder dig ind, hvad du kommer til at tænke på, når du hører ordet: Det perfekte samfund. Skriv enkelt-ord, sætninger eller kortere tekster – lige hvad, der falder dig ind.


Besvar herefter følgende spørgsmål med en eller flere hele sætninger:

·  Hvad tror du en video med titlen "Det perfekte samfund" handler om?


Før visning af fjerde video – modeindustrien sover aldrig – tænker på kulturer

Der fortsættes på samme måde som ved de første videoer.

·  Skriv, hvad der umiddelbart falder dig ind, hvad du kommer til at tænke på, når du hører ordet: Modeindustrien sover aldrig – tænker på kulturer. Skriv enkelt-ord, sætninger eller kortere tekster – lige hvad, der falder dig ind.


Besvar herefter følgende spørgsmål med en eller flere hele sætninger:

·  Hvad tror du en video med titlen "Modeindustrien sover aldrig – tænker på kulturer" handler om?


Før visning af femte video – magt – tænker på muligheder – verden bliver mindre

Der fortsættes på samme måde som ved de foregående videoer.

·  Skriv, hvad der umiddelbart falder dig ind, hvad du kommer til at tænke på, når du hører ordet: magt – muligheder – verden bliver mindre. Skriv enkelt-ord, sætninger eller kortere tekster – lige hvad, der falder dig ind.


Besvar herefter følgende spørgsmål med en eller flere hele sætninger:

·  Hvad tror du en video med titlen "Magt – tænker på muligheder – verden bliver mindre" handler om?


Herefter sammenligner den enkelte elev med nogle få andre fra klassen, hvad der er blevet noteret.

Til sidst skrives tanker og forventninger på tavlen og samles så vidt muligt under overskrifter, der noteres af hver enkelt.

Eleverne er nu klar til at se videoerne – på klasseplan eller enkeltvis.


Under kigning af videoerne

Eleverne skal nu se alle videoer igennem uden anden opgave end at se, lytte og eventuelt følge med i teksterne. Konkret skal de lægge mærke til, hvad videoerne handler om, og hvordan indholdet passer sammen med de tanker, associationer og forestillinger, de gjorde sig i før-kignings-fasen ud fra overskrifterne.

·  Hvad handler videoerne om? Hvordan passer det sammen med dine forventninger og tanker?

DANMARK OG VERDEN
musik4
Se teksten her
SAMMENHOLDmusik5Se teksten her
DET PERFEKTE SAMFUND
musik3
Se teksten her
MODEINDUSTRIEN SOVER ALDRIG - TÆNKER PÅ KULTURER
musik2
Se teksten her
MAGT - TÆNKER PÅ MULIGHEDER - VERDEN BLIVER MINDRE
musik1Se teksten herNæste trin er den mere dybdegående beskæftigelse med videoerne og indholdet. Der er emnemæssig sammenhæng mellem flere af videoerne, og det videre arbejde er derfor her bygget bygget op omkring denne sammenhæng.

Under kigning af videoerne "Danmark og verden" og "Modeindustrien sover aldrig"

Videoerne "Danmark og verden" og "Modeindustrien sover aldrig" har temamæssig sammenhæng. Eleverne skal finde ud af, hvilken sammenhæng, der er tale om.


Opgave og spørgsmål

·  Hvilket tema eller hvilke temaer er fælles for "Danmark og verden" og "Modeindustrien sover aldrig"?


Eleverne ser musikvideoerne "Danmark og verden" og "Modeindustrien sover aldrig". De arbejder herefter parvis med følgende spørgsmål:

· Hvilke lande stammer jeres favorit-tøjmærker fra?

· Har I noget tøj fra Danmark - hvilke mærker?

· Kender I nogle danske tøjmærker, der er blevet populære i andre dele af Europa eller verden?

· Hvad er det bedste ved at kunne købe tøj fra hele verden?

· Kan der være nogle udfordringer eller problemer ved, at vi i dag kan købe tøj der er designet eller produceret andre steder i verden?

· Lav en fælles liste over hele klassens favorit-tøjmærker og ordn dem efter verdensdele.


Under kigning af videoerne "Danmark og verden" og "Det perfekte samfund"

Videoerne "Danmark og verden" og "Det perfekte samfund" har temamæssig sammenhæng. Eleverne skal finde ud af, hvilken sammenhæng, der er tale om.


Opgave og spørgsmål

·  Hvilket tema eller hvilke temaer er fælles for "Danmark og verden" og "Det perfekte samfund"?


Herefter ser eleverne musikvideoerne "Danmark og verden" og "Det perfekte samfund" og arbejder parvis med følgende spørgsmål:

· Hvad er jeres livretter, og hvilket land stammer de fra?

· Spiser du og din familie mest dansk mad eller mad, der stammer fra andre lande?

· Hvordan tror I, at madretter og spisevaner har spredt sig i Europa og verden både før i tiden og i dag? 

· Kender I nogle danske retter, der er blevet populære i andre dele af Europa eller verden?

· Lav en fælles liste over hele klassens livretter og ordn dem efter verdensdele.


Under kigning af videoen "Sammenhold"

Opgave og spørgsmål

·  Hvilke temaer berører musikvideoen "Sammenhold"?


Eleverne ser nu musikvideoen "Sammenhold" og arbejder efterfølgende parvis med følgende spørgsmål:

· I musikvideoen kan I se en iPad med en masse avisartikler på. Fra hvilke medier får I jeres viden om ting, der sker i Europa?

Oplever I, at der er sammenhold mellem landene i Europa eller det modsatte - hvornår og hvordan kan man se eller føle det?

· Giv jeres umiddelbare bud på Danmarks tre vigtigste typer af eksportvarer og importvarer. Check herefter ved hjælp af Google, om I gættede rigtigt.

· Lav en fælles liste over medier, I bruger til at hente viden om ting, der sker i Europa.

· Lav også en fælles liste over Danmarks vigtigste eksport- og importvarer.


Under kigning af videoen "Magt/Tænker på muligheder/Verden bliver mindre"

Opgave og spørgsmål

·  Hvilke temaer berører musikvideoen "Magt/Tænker på muligheder/Verden bliver mindre"?


Herefter ser eleverne musikvideoen "Magt/Tænker på muligheder/Verden bliver mindre" og arbejder efterfølgende parvis med følgende spørgsmål:

· Hvem, synes I, har magt i Europa, og hvor og hvordan oplever I denne magt udspille sig?

· "Verden bliver mindre" lyder et populært udtryk. Er I enige i udtrykket, og kan I evt. mærke det i jeres hverdag, når I kommunikerer, rejser eller overvejer jeres fremtid? Hvordan?

· I musikvideoens tekst bliver ordet fællesskab nævnt. Hvilke fællesskaber er I hver især en del af, og går nogen af disse fællesskaber ud over Danmarks grænser?

· Musikvideoen indeholder bl.a. også ordene krig og uenigheder, men også frihed og muligheder. Hvilke muligheder og problemstillinger, synes I, er størst omkring EU-samarbejde og globalisering?

· Lav evt. en liste med de fire største muligheder og de fire største problemstillinger, som I ser dem.

· Lav til sidst en fælles liste i klassen over de fire største muligheder og de fire største problemstillinger.


Efter kigning af videoerne og efter arbejde med opgaver under kigningen

I denne fase bruges resultaterne fra arbejdet i de foregående faser til at perspektivere og til at åbne op for eleverne egne erfaringer og synspunkter i en kreativ og produktiv proces. Rappen og beatpoesien og musikvideoerne vil for mange elever virke inspirerende med henblik på selv at producere tekster og fremførelser. Nogle af nedenstående efter kignings-opgaver omhandler derfor denne mulighed, men der er også angivet en række andre aktivitetsforslag.

Afhængigt af hvor lang tid klassen vil bruge på efter kignings-fasen kan eleverne nå et eller flere af aktivitetsforslagene.


Aktivitetsforslag

Vælg et eller flere forslag.


Design et "europæisk" tøjmærke


· I denne aktivitet skal I i grupper på fx fire eller fem elever forestille jer, at I skal designe et europæisk tøjmærke.

· Find et navn til jeres tøjmærke, som udstråler noget europæisk på en spændende måde. I kan måske finde inspiration i europæiske byer, bygninger eller kendte personer.

· Prøv at designe et logo, som understøtter navnet.

· Overvej hvilke typer tøj, jeres kollektion skal bestå af.

· Overvej en europæisk målgruppe, og giv nogle bud på, hvordan I ville kunne nå ud til dem på tværs af lande.

· Gem alt materialet på pc eller tablet, eller fabriker en planche til klassen.

· Fremlæg resultatet af jeres arbejde for hele klassen.


Sammensæt en "europæisk" middag


· I denne aktivitet skal I sammensætte en europæisk middag, der består af tre retter. 

· Find frem til en særlig europæisk forret, hovedret og dessert, og begrund jeres valg. I kan måske finde inspiration i de retter, jeres familie spiser, men også i ferier, madkanaler på YouTube eller lignende.

· Forestil jer at I skal beskrive de tre retter til et menukort eller en reklame for ikke-europæere, så det særligt europæiske ved menuen bliver fremhævet.

· Undersøg og diskuter hvor jeres tre valgte retter oprindeligt stammer fra.

· Gem alt materialet på pc eller tablet, eller fabriker en planche til klassen.

· Fremlæg resultatet af jeres arbejde for hele klassen.


Skriv en raptekst eller et beatpoesidigt om EU, globalisering og Danmark

· I denne aktivitet skal I parvis skrive en lyriktekst om et af emnerne Mode, Mad eller Magt i forhold til EU, Europa og globalisering. I kan enten skrive et digt eller en raptekst.

· Når I har valgt et af de tre emner, kan I overveje nogle hverdagssituationer eller -oplevelser med mode, mad eller magt i et europæisk perspektiv. Noter herefter 10 stikord, som I kan arbejde videre med. 

· Rapteksterne skal ligesom i musikvideoerne bruge enderim og parrim, mens digtene ligesom i musikvideoerne kan anvende gentagelser, bogstavrim og metaforer.

· I kan overveje at bruge følgende startlinjer: "Når vi tænker på Europa, tænker vi på..." (digt) og "Europa er så meget, og det får os til at tænke/nu skal I høre om et helt særligt emne" (raptekst)

· Gem alt materialet på pc eller tablet, eller fabriker en planche til klassen.

· Fremlæg resultatet af jeres arbejde for hele klassen.


Lav en musikvideo til jeres tekst

· I denne aktivitet skal I lave en lille musikvideo der passer til den lyriktekst, som I skrev i den foregående aktivitet.

· Før I kan lave en musikvideo, skal I indspille jeres tekst med musik til. Måske er der nogen i klassen, der kan producere musikken og ellers kan I overveje at finde et instrumentalt nummer på Youtube.

· Tal sammen om hvad teksten handler om og hvilke billeder der kunne understøtte emnet.

· Lav nogle optagelser, der passer til ordene i teksten. Det kan fx være et sted, en ting eller jer selv, I filmer. Husk at I ikke behøver at have et billede til alle ord eller sætninger. 

· Rediger videoen i et gratis program som fx iMovie, VideoPad eller Movie Maker.

· Vis videoerne til hinanden i klassen og giv konstruktiv feedback.


-- Tilbage til forside --
   

Arrangementer og Sociale medier

 
 
dk4 | Titangade 15 | 2200 København N. | Tlf. 7025 3535
© Copyright dk4. Materialet må ikke gengives uden tilladelse.